2015-12-19 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ ชุมชน กม 24 ซอยพหลโยธิน54/4 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสามไหม กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และกิจการร่วมค้า UN-SH–CH ผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ใกล้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างสถานี กม.25ณ ชุมชน กม 24 ซอยพหลโยธิน54/4 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสามไหม กรุงเทพมหานคร ได้รับความสนใจจากประชาชนชุมชน กม.24 เข้าสอบถามข้อมูลโครงการฯเป็นจำนวนมาก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

 

Visitors: 200,666